Sedan flera år behandlas hjärnskakning, NPF, Autism, stroke och neurodegenerativa diagnoser framgångsrikt på neurologiska kliniker i USA med hjälp av denna teknik. Vi har under flera år praktiserat denna behandlingsmetod framgångsrikt och är idag den mest etablerade kliniken i regionen.

Mätningar med QEEG, FMRI och sLothar påvisar signifikanta förändringar på stroke klienter, där 10min transkraniell laser kan motsvara ca en månads rehabilitering. Inom autism har kliniska studier påvisat en 80% reduktion i ABC skalan på barn med svår autism efter 8 behandlingar under 4 veckor. Gällande NPF såsom ADHD, ADD och även ätstörningar så ser vi goda resultat där agressionsproblematik minskar, koncentrationsförmåga ökar och en allmän förbättring upplevs på sociala förmågor.

Detta är ett mycket stort område och den korta versionen är att vi ökar signaleringen i vagusnerven, ökar energinivån i samtliga prober i hjärnan samt utjämnar skillnaden mellan höger och vänster hemisfär. Här ser vi snabba resultat och behandlingen är smärtfri och utan biverkningar. Antal behandlingar varierar mellan individer.

När det kommer till hjärnskakningar, påverkar transkraniell laser läkningsförmågan markant. Långvarig problematik från hjärnskakning, eller trauma, bottnar till stor del i att mikroglialcell systemet inte återgått till normalt, utan fortsätter att angripa även friska neuroner. Vi ser på våra klienter att det ofta sker en signifikant förändring på alla plan redan efter 3-5 behandlingar.

Det handlar om förmåga att se på skärm, hjärndimma, korttidsminne, balans och rörelsemotorik mfl. Våra klienter har ofta haft problem längre än två år.

Neurodegenerativa diagnoser

Studier i USA (Spaulding neuroinstitute, Boston) påvisar goda resultat på mild till måttlig alzheimer i studier. Vi har sett resultat på våra klienter där en klar inbromsning sker i diagnosen, även i minnesmätningar där vi ser runt 15% förbättring över 6 månader från påbörjad behandling.

Överlag så ser vi en minskning, dämpning av inflammationer även neurologiskt. Detta är mätbart. Då vi dessutom kan applicera denna metod direkt på hjärnan utan att behöva försöka penetrera blodcellsbarriären är detta just nu kanske en av de mer intressanta applikationerna på olika former av hjärndysfunktionalitet.

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.