2 Miljoner svenskar lever med långvarigsmärta

Smärta är ett subjektivt tillstånd som 93 procent av alla upplevernågon gång under livet och det upplevs på olika sätt av olika individer. Idag räknar man med att ca 2 000 000 svenskar lider avlångvarig smärta.
Vi har specialistkompetens på denna teknik, där vi utvecklatbehandlingsmetodik samt även är ansvariga för att tagit teknologintill den Skandinaviska marknaden.
Denna medicinteknik ökar kvaliteten på de signaler som hjärnan läser av för att förstå din kropp, i det skapas en tryggare hjärnamed ökad energi och här startar förändringen av smärtsignalering,eller åtgärdssignaleringen som loopar. Inflammation minskar,smärta avtar och hjärnan lär sig den nya verkligheten (neuroplasticitet)som är smärtfrihet.

  • Akut smärta
  • Kronisk smärta
  • Inflammatorisk smärta
  • Neuropatisk smärta
  • Nociceptiv smärta

Det perifera nervsystemet signalerar centrala nervsystemet,vidare till hjärnan som tolkar signalerna och därefterbestämmer lämplig åtgärdssignal. Detta är sällan logiskt.Man vet även att signaleringen för smärta gärna loopar, d.v.s.åtgärdssignaler återanvänds. Långvarig smärta leder ävenofta till utmattningsproblematik och depressionstillstånd.Ungefär 2 miljoner svenskar går runt med smärta ochkrämpor som leder till sämre livskvalitet, välmående ochhälsa. Vi hjälper dig att bli av med smärtan oavsett om du harhaft ont länge, eller om du råkat ut för något nyligen.Behandlingen är smärtfri och utan biverkningar, med högstaklassificering av klinisk evidensgrad.
Dubbelblindade placebokontrollerade, randomiserademulticentrerade studier garanterar funktionen samt att detinte föreligger några biverkningar och flera ledande sjukhushar tagit till sig tekniken, bla Mayo Clinic i USA.

Vi ökar din energiproduktion (ATP), syresättning, minskar oxidativ stress och hjälperdig bort från smärttillstånd, utbrändhet och hjärntrötthet.

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.

Similar Posts