Smärta

Idag lider 2000 000 miljoner svenskar av långvarig smärta som vården fortfarande tror att man kan medicinera bort. Vi har mycket bra resultat både i kliniska studier, och hos våra klienter, där smärta tonar bort och ersätts av livskvalitet och smärtfrihet.

Prestationsökning

Du kan bli starkare och snabbare, öka din prestation och återhämtningsförmåga. Ditt fokus och den mentala skärpan vässas. Ökning av midline stability och balans är direkt. Sport performance och mental performance är några av våra mest bokade tjänster.

Hur ser marknaden ut för Laser, är det en homogen produkt, eller skiljer sig tekniken åt?

På den komplementär medicinska marknaden, som är gigantisk, florerar mängder av olika mer eller mindre livräddande snabba lösningar. Hur många LED lampor har vi inte sett marknadsföras på social medier av olika hälso”gurus” där långt liv, räddning från neurodegenerativa diagnoser, och allehanda fantastiska mirakel utlovas?

Fettreduktion

Effektiv fettreduktion med klinisk evidens, i medel 15,3 cm minskning av omfång över 6 mätpunkter efter 8 behandlingar enligt flertalet studier från bla. Mayo Clinic. Upplev den Award vinnande metoden som tagit USA med storm.

Post Covid

Vi har sedan pandemins start utfört behandlingar på C19. Resultaten vi ser är mycket goda på de behandlingar vi utför, på allt från lindriga till mycket allvarliga symptom. Minskning av inflammation, re-kalibrering av nervsystem och kognitiv återhämtning är direkta resultat.