Idag lider 2000 000 miljoner svenskar av långvarig smärta som vården fortfarande tror att man kan medicinera bort. Vi har mycket bra resultat både i kliniska studier, och hos våra klienter, där smärta tonar bort och ersätts av livskvalitet och smärtfrihet.

Smärta är ett subjektivt tillstånd som 93 procent av alla upplever någon gång under livet och det upplevs på olika sätt av olika individer. Idag räknar man med att ca 2 000 000 svenskar lider av långvarig smärta.

Vi har specialistkompetens på denna teknik, där vi även utvecklat behandlingsmetodiken samt även har tagit teknologin till den Skandinaviska marknaden.

Biokemisk laser i det synliga spektrumet ökar kvaliteten på de signaler som hjärnan läser av för att förstå din kropp, för att skapa överlevnad och ju bättre signalering, ju tryggare hjärna. Här får vi en ökad energi och här startar förändringen av smärtsignalering, eller åtgärdssignaleringen som loopar. Inflammation minskar, smärta avtar och hjärnan lär sig den nya verkligheten (neuroplasticitet) som är smärtfrihet, eller funktion.

Man delar upp smärta i olika kategorier

  • Akut smärta
  • Kronisk smärta
  • Inflammatorisk smärta
  • Neuropatisk smärta
  • Nociceptiv smärta

Nervsystemet signalerar via det perifera nervsystemet till det centrala nervsystemet vidare till hjärnan som tolkar signalerna och därefter bestämmer vilken åtgärdssignal som är lämplig. Detta är inte alltid logiskt. Man vet även att signaleringen för smärta gärna loopar, dvs åtgärdssignaler återanvänds. Dessutom leder långvarig smärta ofta till så kallad utmattningsproblematik och depressionstillstånd.

Allt för många går runt med smärta och krämpor som leder till sämre livskvalitet, välmående och hälsa. Vi kan hjälpa dig att bli av med smärtan oavsett om du har haft ont länge dvs kronisk smärta eller om du råkat ut för något nyligen.

Andra stora områden inom detta fält är
Pre-operativ behandling, att göra en behandling innan operation har visat sig minska smärta efter ett kirurgiskt ingrepp samt positivt påverka läkning och ärr vävnad.

Post-operativ behandling. Man har vid bröstkirurgi sett en väsentlig skillnad i läkningsprocess, smärta och ärrbildning där post-operativ behandling med 635nm laser har givit synnerligen goda effekter. Det finns även FDA510k på detta.

Brännskador. Vid akuta brännskador har vi mer än en halvering av läkningsprocessen, samt att smärtan minskar enormt. Långvariga svåra brännskador där leder och ligament blivit skadade upplever klienterna en signifikant skillnad i rörlighet och nervkontakt.

Benbrott. Vi kan använda denna teknik över gips, det ökar läkningsprocessen och minskar svullnad, klåda och smärta.

Sår och ischemiska sår. I studier med blod dopler har det visat på en över 80% ökning av mikrocirkulation på diabetikers fötter med följden att förbättringar i sår läkning och nervavdödning (neuropati) påverkas markant. Ischemiska sår har många utmaningar och leder ofta till amputation, denna teknologi borde implementeras brett på sådana tillstånd då resultaten är talande. Kombinationen av violet (405nm) och röd (635nm) laser har en synnerligen god effekt på detta.

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.

Similar Posts