Det handlar om att skapa ett långt och friskt liv där du fungerar optimalt, cellulärt och mentalt. Ett av de mest trendande behandlingarna på marknaden även globalt.

Alla människor önskar ett långt och lyckligt liv, att få leva förevigt, aldrig bli sjuk och att få bibehålla ungdomlig vitalitet och styrka, genom hela livet…
Det finns ett stort antal kosttillskott som riktar in sig på detta, NAD+, nicotineamide Mononucletide mfl. Och här är givetvis mikrobiomet av stor vikt.

Vår version av Longevity handlar om att öka syresättning, minska oxidative stress, minska inflammationer, öka prestationen genom att få hjärnan att rekrytera funktion på ett bättre sätt, detta via ökad energi i samtliga cortex. Det är en helkroppsbehandling med 405nm, 532nm, och 635nm. biokemisk laser med högkoncentrerad fotonenergi. Det innefattar en del fettreduktion, där lipolysen skapar en ökning av stamcellsproduktion och andra medicinska positiva hälsoeffekter såsom ökad funktion av insulin och positiva effekter på blodfetter.
Du kommer att känna en ökad energi, ökad vitalitet och ork. Din återhämtning ökar, och dessutom ser många en markant förbättring i sömnkvalitet, egentligen cirkadianrytmen. Helt enkelt ett lyft i livskvalitet som är svårt att förklara utan att det låter som skönmålning.
Vi skapar genom denna behandling en effektiv funktion i samtliga komplex i den respiratoriska cellcykeln, dvs du får en ökning av adenosintriphosphat, ATP mm.

Några av nycklarna…

635 nm
Mitokondriell aktivitet Proliferativ aktivitet Produktion av IL-10
Ökar produktion av melatonin

532 nm
Reduktion av TGF-B
Hög stimulering av stamceller

405 nm
Reduktion av Apoptotisk celldöd i fibrösa vävnader Ökad nedbrytning av ärrvävnad, tack vare hög eV

De fyra huvudsakliga komplexen i mitokondriernas elektrontransportkedja är följande, och de återfinns i det inre mitokondriella membranen. Vi vet idag att det räcker med en enda foton av rätt laddning för att exaltera elektronen och påverka dessa komplex.

Komplex I (NADH dehydrogenas) Det första steget i elektrontransportkedjan. NADH donerar två elektroner till komplexet, vilket leder till överföringen av dessa elektroner till koenzym Q (CoQ). I processen pumpas protoner (H+-joner) över den inre mitokondriella membranen, vilket skapar en protongradient.

Komplex II (Succinat dehydrogenas) I detta steg donerar succinate elektroner, som sedan vidarebefordras till CoQ. Till skillnad från Komplex I pumpar inte Komplex II protoner över membranen.

Komplex III (Cytochrome b—c1 komplex) Elektroner från CoQ överförs till cytokrom c genom detta komplex. Samtidigt pumpas ytterligare protoner över membranen.

Komplex IV (Cytochrome c oxidase) Detta är det sista steget i kedjan där elektroner överförs från cytochrome c till syremolekyler, vilket resulterar i bildandet av vatten. Under denna process pumpas ytterligare protoner över membranen.

Den skapade protongradienten av dessa komplex används sedan av ATP-syntas (ref. Komplex V) för att driva syntesen av ATP från ADP och inorganisk fosfat.

Så det vi ser i Longevity behandlingen är en ökning av ATP, en ökning av kväveoxid, påverkan på BDNF, proteinsynteser, signalmolekyler men även sekundära signalmolekyler såsom NRF1, NRF2 Detta motverkar oxidativ stress, ger en högre funktion i de biologiska systemen och sannolikt även påverkar det åldrande…

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.