Post Covid

Vi har sedan pandemins start utfört behandlingar på C19. Resultaten vi ser är mycket goda på de behandlingar vi utför, på allt från lindriga till mycket allvarliga symptom. Minskning av inflammation, re-kalibrering av nervsystem och kognitiv återhämtning är direkta resultat.