Vi har sedan pandemins start utfört behandlingar på C19. Resultaten vi ser är mycket goda på de behandlingar vi utför, på allt från lindriga till mycket allvarliga symptom. Minskning av inflammation, re-kalibrering av nervsystem och kognitiv återhämtning är direkta resultat.

Idag har över 50 000 personer i Sverige diagnosen ”Post Covid”. Diagnosen är egentligen en stor variation av många olika diagnoser, som valts att klumpas ihop till en.

Vi ser trötthet, nervsmärtor, vikt problematik, problem med närminne eller allmänt kognitiva nedsättningar, Utmattning vid fysisk aktivitet, ökade symptom på tidigare diagnoser. Detta är några av de symptom som våra klienter adresserat senaste året, förutom bortfall i smak och luktsinne.

Enligt en studie från Stanford School of Medicine infekterar SARS-CoV-2 viruset fettvävnad, fettcellerna. Detta ger en systemisk, viral replikation av viruset och skapar en inflammationsprocess i immunceller, vilka existerar i fettvävnaden. Detta påverkar givetvis makrofagerna, denna cell typ är ansvarig för många olika funktioner såsom reparation av vävnad och generell hantering av patogener.

Detta innebär att den tidigare idén om att ACE2 proteinet var nyckelhålet för SARS-CoV-2 viruset är i detta omkullkastad, vilket också innebär att de läkemedel som tagits fram ej är verkningseffektiva då de fokuserar på just det proteinet.

Idag saknas det fortfarande en förklaringsmodell till hur SARS-CoV-2 viruset tar sig in i fettcellerna och makrofagerna, men forskning på området pågår.

Det vi ser hos våra Post Covid klienter är en logaritmisk förbättring på alla plan. Vi har specifika protokoll och fokuserar på att återställa system generellt med en fokusering på fettceller och de specifika problem områden du som klient upplever. Den teknologin som vi applicerar återställer cellulär funktionalitet, och genom att adressera elektrontransportsystemet och samtliga komplex, ser vi även en signifikant förbättring hos våra klienter.

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.