Du kan bli starkare och snabbare, öka din prestation och återhämtningsförmåga. Ditt fokus och den mentala skärpan vässas. Ökning av midline stability och balans är direkt. Sport performance och mental performance är några av våra mest bokade tjänster.

Visste du att i varje givet ögonblick du lever, så konsumerar du ATP, mitokondriell energi. Du kan överleva 30 dagar utan mat, 3 dagar utan vatten och endast 3 sekunder utan ATP (adenosintrifosfat). Vi kan med den teknologi vi erbjuder öka din ATP produktion markant. Detta leder till att du orkar mer, hoppar högre och springer snabbare. Vi representerar framtidens prestations ökande teknik, en naturlig väg för dig att bli starkare på det du gör.

Studier där ökning av muskelmassa, minskad inflammation och oxidativ stress efter träning, påvisades med biopsier, ifrågasatte om denna teknik borde vara tillåten inom internationell sport då den verkar ge en ”unfair advantage”.

I tillägg minskar skaderisken då din hjärna och ditt nervsystem är påslaget och i sitt optimala tillstånd.

En studie publicerad i Sports World Magazine, dubbelblind, placebokontrollerad där fotbollsspelare testades i arbetsprover och där blodprov för biomarkörer togs innan man applicerade 3 min laser på vaden. Resultaten var slående, signifikanta förändringar i syresättning, minskad oxidativ stress, minskad IL6 (inflammatorisk biomarkör) och markant ökning i prestation i arbetsprover. Vi kan se ökning i ATP, Nitric oxide (kväveoxid) ROS mm. Det gör skillnad oavsett om det är promenaden på söndagen eller maratonloppet. Du kommer prestera på en högre nivå, oavsett från din utgångspunkt. Vi har idag flertal toppidrottare som går hos oss regelbundet, de upplever en signifikant skillnad i återhämtning, men även ser vi prestationsökningar som sker kort efter att de gått in i behandlingscykler. Detsamma gäller faktiskt de som inte tävlar, som motionerar på en låg eller normal nivå, de får samma sensationer.

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.

Similar Posts