Hur ser marknaden ut för Laser, är det en homogen produkt, eller skiljer sig tekniken åt?

På den komplementär medicinska marknaden, som är gigantisk, florerar mängder av olika mer eller mindre livräddande snabba lösningar. Hur många LED lampor har vi inte sett marknadsföras på social medier av olika hälso”gurus” där långt liv, räddning från neurodegenerativa diagnoser, och allehanda fantastiska mirakel utlovas?