På den komplementär medicinska marknaden, som är gigantisk, florerar mängder av olika mer eller mindre livräddande snabba lösningar. Hur många LED lampor har vi inte sett marknadsföras på social medier av olika hälso”gurus” där långt liv, räddning från neurodegenerativa diagnoser, och allehanda fantastiska mirakel utlovas?

Om LED lampor varit så fantastiska som utlovas skulle det finnas tunga kliniska evidens, vilket saknas. Vi har i alla våra kliniska studier, klass 1 eller ”Golden standards” placebo kontroll där placebo är våra maskiner utrustade med 635 nm LED. Det är väldigt sällan någon skillnad från kontrollgruppen, dvs. gruppen som inte får behandling.

Vad är då laser? Är det en produkt?

Svaret är nej. Det är en akronym, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Det är alltså en akronym och betyder kort monokromatiskt koherent ljus.

Så vad betyder det och vad är laser?

Laser är fotonenergi, fotonpartiklar. Fotoner är partiklar under observation och en våg utanför observation, lite krångligt men sån är kvantfysiken tyvärr.

Det som är relevant är vilken elektron volt som fotonpartikeln är laddad med, dvs hur hög laddning har varje enskild foton. Fotonen är den aktiva substansen i behandlingen, den del som skall agera när den träffar en receptor i cellen och skapa en fotobiokemisk effekt. Det vi vet idag är att inom det synliga spektrumet av ljus, från 3,05 eV till 1,7 eV har vi tillräcklig hög laddning för att exaltera elektronen, få till ett elektronskutt. Det är där, i elektrontransportsystemet vi hittar funktionen.

Våglängder över 700 nm har under 1,7 eV, 804nm som är en vanlig våglängd på terapeutisk laser, har 1,46 eV, och kan således inte exaltera fotonerna, då handlar det om sk. Newtonisk funktion, vibrationer, vilket skapar en ökad mikrocirkulation genom termisk effekt. Dessutom kan termisk laser eskalera cancerogen celldelning, samt att våglängder över 850 nm har i studier (PubMed) påvisat sig öppna elektronvolt gaten i neuroner vilket leder till calcium överladdning och potentiell neuronskada eller död.

Sen kommer vi till penetrations djup, och där är termiska högenergi lasrar effektiva när det gäller att skapa värme i vävnad, vilket gärna leder till uttalanden som att ”vi når djupare”, ”vi är starkare” etc. I studier gjorda i vatten har det däremot visat sig att våglängder över 700 nm har svårt att tränga igenom ytan, medans fotoner i det synliga spektrumet, tex, 405nm (violett ljus) är synligt ner till 200m och fundera på vad våra celler består av till största delen…

2024 kommer MDR regulatoriska reglerna tillsammans med ISO13485 slå igenom i EU, då kommer det vara kravställt på varje enskild leverantör av medicinteknisk utrustning att leverera specifik klinisk evidens på allt de hävdar. Det kommer styra upp marknaden kraftigt.
Sen handlar det givetvis även om kompetensgrad, hur ser kompetensen ut på den kliniken som opererar utrustningen, den varierar kraftigt på marknaden, och många lycksökare köper in utrustning och försöker skapa en hype via sociala medier med betalda influensers som garant för sin excellens.

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.